Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1060, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020, erään suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän eritelmän muutosten hyväksymisestä (”Terrazze Retiche di Sondrio” (SMM))