Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 194, 24 Iúil 2010