Mål T-715/20: Överklagande ingett den 4 december 2020 – Degode mot EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)