Zadeva T-715/20: Tožba, vložena 4. decembra 2020 – Degode/EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)