Věc C-322/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Global Starnet Ltd v. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb, svoboda usazování, volný pohyb kapitálu a svoboda podnikání — Omezení — Udělení nových koncesí na provozování her na dálku — Zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání — Nález ústavního soudu — Otázka existence povinnosti vnitrostátního soudu předložit věc Soudnímu dvoru“