Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (EU, Euratom) 2015/934, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2015, unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen nimittämisestä