Neuvoston päätös (EU) 2020/1430, annettu 6 päivänä lokakuuta 2020, ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamiseen (ETA: n kannalta merkityksellinen teksti)