Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. huhtikuuta 2018 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä (12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))