Ispravak Zajedničkih zaključaka Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o ciljevima i prioritetima politike za razdoblje 2020. – 2024. (Službeni list Europske unije C 451 I od 29. prosinca 2020.) 2021/C 15 I/02