Euronesti parlamentaarse assamblee resolutsioon solidaarsuse ja ühtlustamise kohta energiasektoris ning edasiviiva õigusraamistiku loomise kohta 2020/C 134/03