Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/660 z 15. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1326, pokiaľ ide o elektromagnetickú kompatibilitu elektromechanických stýkačov a spúšťačov motorov, zariadení na zhášanie oblúka a rozvodníc určených na obsluhu laikmi, ako aj priemyselných vozíkov