Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 26 september 2002. # Koninkrijk Spanje tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Staatssteun - Invloed op mededinging en handelsverkeer tussen lidstaten - De-minimisregel - Sectoriële kaderregelingen en kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu - Horizontale steun met sectoriële gevolgen. # Zaak C-351/98. Spanje/Commissie TITJUR