Verordening (EG) nr. 868/2003 van de Commissie van 19 mei 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 604/2003 bedoelde derde openbare inschrijving