asia C-665/19 P: Valitus, jonka NeXovation, Inc on tehnyt 5.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-353/15, NeXovation v. komissio, 19.6.2019 antamasta tuomiosta