Neuvoston päätös (EU) 2016/1098, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2016, AKT–EU-suurlähettiläskomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta AKT–EU-kumppanuussopimuksen liitteen III tarkistamiseen