Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu Objava financijskog izvještaja za financijsku godinu 2018.