Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1010 z dnia 13 lipca 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Radicchio Variegato di Castelfranco” (ChOG)]