Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB)” (COM(2016) 683 final – 2016/0336 (CNS)) — ”Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta” (COM(2016) 685 final – 2016/0337 (CNS))