Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1292 z dne 15. septembra 2020 glede ukrepov za preprečevanje vstopa Agrilus planipennis Fairmaire iz Ukrajine v Unijo in o spremembi Priloge XI k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072