Offentliggörande av ansökan om erkännande av ett traditionellt uttryck enligt artikel 33 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009