MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Helga Berger tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C9-0129/2020 - 2020/0802(NLE)) Talousarvion valvontavaliokunta Esittelijä: Mikuláš Peksa