Yhteisöjen tuomioistuimen määräys, (neljäs jaosto) 26 päivänä toukokuuta 2004, asiassa C-297/03 (Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö), Sozialhilfeverband Rohrbach vastaan Arbeiterkammer Oberösterreich ja Österreichischer Gewerkschaftsbund (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Direktiivi 2001/23/EY — Yritysten luovutukset — Mahdollisuus vedota direktiiviin yksityishenkilöä vastaan — Työntekijä vastustaa työsopimuksensa siirtoa luovutuksensaajalle)