Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 9ης Δεκεμβρίου 2010.