TITJUR Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) tuomio 9 päivänä joulukuuta 2010. # Wilo SE vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Kolmiulotteista yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus - Mootorin suojus - Vihreää suojusta esittävää yhteisön kuviomerkkiä koskeva hakemus - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta. # Yhdistetyt asiat T-253/09 ja T-254/09. Wilo v. SMHV (Forme d'une gaine de moteur)