Sklep Sveta in Komisije z dne 31. maja 1999 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju o partnerstvu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani