Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 25/05/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6224 - OAKTREE / TPG / TAYLOR MORRISON HOMEBUILDING BUSINESS) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)