Regulamentul (UE) 2019/543 al Comisiei din 3 aprilie 2019 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor I, III și IV la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea trimiterilor la anumite regulamente ale Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind omologarea de tip a autovehiculelor și includerea acestora (Text cu relevanță pentru SEE.)