Komisijas Regula (ES) 2019/543 (2019. gada 3. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 661/2009 IV pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/EK I, III un IV pielikumu groza, lai atjauninātu atsauces uz atsevišķiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumiem par mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu un lai iekļautu atsevišķus noteikumus (Dokuments attiecas uz EEZ.)