Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/910, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 4060) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)