EFTA-TILSYNSMYNDIGHEDEN Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse 2020/C 226/06