MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)) Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta Esittelijä: Christian Ehler