Mål C-235/18: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 15 maj 2019 (begäran om förhandsavgörande från Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH mot Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Begäran om förhandsavgörande — Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artikel 135.1 b — Leverans av varor — Undantag för andra verksamheter — Beviljande av och förmedling av krediter — Bensinkort)