/* */

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 688/2002 tat-22 ta’ April 2002 li jissupplementa l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 2301/97 dwar id-dħul ta’ ċerti ismijiet fir-reġistru taċ-ċertifikati ta’ karattru speċifiku li hemm provvediment dwaru fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2082/92 dwar ċertifikati ta’ karattru speċifiku għall-prodotti agrikoli u ikel (Panellets)