Lieta C-349/13: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 12. februāra spriedums ( Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów / Oil Trading Poland sp. z o.o. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Akcīzes nodoklis — Direktīvas 92/12/EK un 2008/118/EK — Piemērošanas joma — Naftas produkti un energoprodukti — Smēreļļas, kas tiek izmantotas citiem nolūkiem, nevis par motordegvielu vai kurināmo — Izslēgšana — Akcīzes nodoklis, ko par energoproduktu patēriņu uzliek dalībvalsts atbilstoši saskaņotā akcīzes nodokļa sistēmas noteikumiem — Jēdziens “robežšķērsošanas formalitātes”  — LESD 110. pants — Īsāks samaksas termiņš dažos gadījumos, veicot iegādi Kopienā, nevis produktus iegādājoties vietējā tirgū