POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja (COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)) Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Poročevalec: Jiří Pospíšil