Aviz al Comitetului Economic și Social European privind Relațiile UE — Japonia: Rolul societății civile