Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl ES ir Japonijos santykių: pilietinės visuomenės vaidmuo