Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Euroopa Liidu ja Jaapani suhted: kodanikuühiskonna roll