Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας: Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών