Asia C-285/05: Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 28.9.2006 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Enosi Efopliston Aktoploïas, ANEK, Minoikes grammes, N.E. Lésvou ja Blue Star Ferries v. Ypourgos Emporikis Naftilías ja Ypourgos Aigaíou (Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohta — Asetus (ETY) N:o 3577/92 — Meriliikenteen kabotaasipalvelut — Siirtymäkausi — Suora soveltaminen — Direktiivi 98/18/EY — Matkustaja-alusten turvallisuussäännökset ja -määräykset — Sellaisen kansallisen säännöstön yhteensoveltuvuus, jossa kielletään tietyn iän saavuttaneiden alusten käyttö meriliikenteen palvelujen tarjoamisessa)