Åtgärder som antagits av Irland i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU och som avses i skäl 1 i beslut C(2017) 2898 av den 8 maj 2017$