ETA:n sekakomitean päätös N:o 9/2005, tehty 8 päivänä helmikuuta 2005, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta