Asia C-620/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 27.4.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – A-Rosa Flussschiff GmbH v. Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), jolle Urssaf du Bas-Rhinin oikeudet ovat siirtyneet, ja Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden (Ennakkoratkaisupyyntö — Siirtotyöläiset — Sosiaaliturva — Sovellettava lainsäädäntö — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 artiklan 2 kohdan a alakohta — Asetus (ETY) N:o 574/72 — 12 a artiklan 1 a alakohta — Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus — Matkustava henkilökunta — Toiseen jäsenvaltioon lähetetyt työntekijät — Sveitsiläinen sivuliike — E 101 -todistus — Todistusvoima)