Kirjallinen kysymys E-1022/10 esittäjä(t): Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komissiolle. Tuhoisat tulvat Evroksen prefektuurissa