Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/900, annettu 29 päivänä toukokuuta 2019, 8-merkapto-p-mentan-3-onin ja p-ment-1-eeni-8-tiolin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)