Sag C-6/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tallinna Ringkonnakohus (Estland) den 7. januar 2020 — Sotsiaalministeerium mod Innove SA