Komission päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2015, harvinaislääkkeitä käsittelevän komitean potilasjärjestöjä edustavien jäsenten nimittämisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)