Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 155/2015 van 11 juni 2015 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2016/2190]