Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9514 – Bain Capital Investors / Kantar) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)