Neuvoston päätös (EU) 2020/1786, annettu 27 päivänä marraskuuta 2020, Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä